';

Komunikat Biskupa Tarnowskiego z okazji zakończenia V Synodu Diecezji Tarnowskiej