';

Świadectwa

Nasze doświadczenie i osobiste spotkanie z Panem Jezusem i Jego łaskami

Przeczytaj nasze świadectwa

...a w tym miejscu pojawi się treść Twojego świadectwa...
...
...
...
...
...
To będzie Twoje imię i nazwisko lub Twój podpis
tu wpiszemy datę