';

Księża pracujący w parafii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Księża pracujący w parafii

Proboszcz:

ks. Andrzej Ignarski

Wikariusze:

ks. mgr Roman Krukowski

ks. mgr Mateusz Chwałek


Rezydent:

ks. mgr Stanisław Posłuszny

Kapłani diecezjalni i zakonni pochodzący z parafii:

 • Ks. Władysław Pasiut (obecnie Mysłowice) 
 • O. Maciej Fryzowicz (Piotr; obecnie: Tarnów)
 • Ks. mgr lic. Stanisław Ciurka (obecnie: Dębica)
 • Ks. mgr Piotr Bodziony (obecnie: Moszczenica)
 • Ks. mgr Piotr Burdacki (obecnie: Rzepiennik Biskupi)
 • Ks. mgr Janusz Szpilowski (obecnie: Tarnów – bł. Karoliny)
 • Ks. mgr Paweł Szczygieł (Piotr; obecnie: Straszęcin)
 • Ks. mgr Przemysław Dyrek (obecnie: Czermin)

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

 • S. Helena Golonka (imię zakonne: Beata; zgromadzenie: SS. Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi)
 • S. Iwona Witkowska (imię zakonne: Francesca; zgromadzenie: CSFN)
 • S. Maria Szajewska (imię zakonne: Maria; zgromadzenie: SS. Służebniczki Starowiejskie)
 • S. Bronisława Kubacka (imię zakonne: Maksymiliana; zgromadzenie: FDC)
 • S. Emilia Lorek (imię zakonne: Dorota; zgromadzenie: SS. Salwatorianki)
 • S. Barbara Skoczeń (imię zakonne: Władysława; zgromadzenie: OSC)
 • S. Maria Skoczeń (imię zakonne: Stefania; zgromadzenie: OSC)
 • S. Kazimiera Iwańska (imię zakonne: Leobalda; zgromadzenie: CMBB)
 • S. Maria Górczyk (imię zakonne: Laurenta; zgromadzenie: CMBB)
 • S. Anna Alwasiak (imię zakonne: Krystyna; zgromadzenie: Zgromadzenie Św. Jana Ewangelisty)