';

Zamawianie intencji mszalnych

Wsparcie bliźnich najpiękniejszą modlitwą

Informacje ogólne

Intencje Mszy Świętej przyjmujemy:

  • w kancelarii – w godzinach urzędowania,
  • w zakrystii – po każdej Mszy Świętej.

Zwykle zamawiamy Msze św. za naszych zmarłych.
Pamiętajmy jednak również o żywych, a więc o naszych bliźnich i o nas samych, prosząc o Msze św. błagalne w intencjach rodziny, bliskich, konkretnych osób lub spraw. Warto także mieć w pamięci, że „kto dziękuje ten dwa razy prosi”, a więc niech nie braknie w składanych intencjach i wdzięczności za otrzymane łaski.

W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w zamawianej Mszy św., przystępując uprzednio do Spowiedzi Świętej.

Image module