';

Sakrament pokuty i pojednania

Zawrócenie ze złej ścieżki życia

Informacje ogólne

W naszej parafii możemy skorzystać z tego sakramentu:

codziennie przed i podczas Mszy św. porannej i wieczornej;
w określonych w ogłoszeniach godzinach.

Sakrament pokuty – zwany jest także sakramentem przebaczenia grzechów, nawrócenia, spowiedzi lub pojednania. W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata.

Image module

Z czego składa się sakrament pokuty?

Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są: żal za grzechy, spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych. Żal za grzechy powinien wypływać z motywów wynikających z wiary. Jeśli jego źródłem jest miłość do Boga, nazywamy go „doskonałym”; jeśli opiera się na innych motywach, nazywamy go „wystarczającym”.

Na czym polega sakrament pokuty?

Osoba chcąca dostąpić pojednania z Bogiem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznawała, a które przypomniała sobie po starannym zbadaniu swojego sumienia (podaje ich liczbę i okoliczności). Wyznanie grzechów powszednich nie jest samo w sobie koniecznym, niemniej jest przez Kościół żywo zalecane.

Kto jest szafarzem sakramentu pokuty i jakie sa jego skutki?

Do odpuszczenia grzechów zostali upoważnieni przez władzę kościelną tylko kapłani. Zadają oni penitentowi wypełnienie pewnych czynów „zadośćuczynienia” lub „pokuty”.

Skutkami duchowymi sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem; pojednanie z Kościołem; darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne; darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu; pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa; wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijan.