';

Chrzest Święty

Początek życia Dziecka Bożego

Informacje ogólne

W naszej parafii sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w ustalonym wcześniej terminie.

Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym w pierwszych tygodniach po urodzeniu. W niebezpieczeństwie choroby dziecka w innym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu w kancelarii parafialnej. O chrzest dla dziecka proszą Kościół Święty rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele!

Image module

Na co warto zwrócić uwagę chcąc ochrzcić dziecko:

W odpowiednim czasie, przed planowanym Chrztem, rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka w kancelarii.

Należy przynieść ze sobą do wglądu Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

Należy podać imię i nazwisko oraz dane personalne rodziców chrzestnych (adres zamieszkania).

Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu Świętego dziecka: przystępują do Spowiedzi św., aby w dniu Chrztu dziecka przyjąć Komunię św. (chyba, że rodzice nie mogą z różnych powodów).

Kto może zostać chrzestnym?

Rodzicami chrzestnymi mogą być Ci, którzy przyjęli Sakrament Chrztu Św., Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).

Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Co jest potrzebne do obrzędu Chrztu Świętego?

Do obrzędu chrztu potrzebna jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.