';

Wizytacja kanoniczna, 6-7 maja 2023 – Ks. bp Leszek Leszkiewicz