Podziękowanie

03.12.2011 |

Informacje ogólne

Tarnów, dnia 21 listopada 2011 r.

Parafia pw. Najśw. Ciała i Krwi P. J. w Brzeznej

Czcigodny Księże Proboszczu,

Składamy gorące podziękowanie za umożliwienie zbiórki pieniężnej przeznaczonej na leczenie naszej ciężko chorej córki Wioletty Hajduk. Dziękujemy za zrozumienie, życzliwość i każdy promyk nadziei, którą otrzymaliśmy.

Na ręce Księdza Proboszcza składamy wdzięczność wszystkim Parafianom za każdy dar ich serca, życzliwość i wsparcie, jakie z ich strony otrzymaliśmy.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Prezes Stowarzyszenia „Kropla”
Katarzyna Duraj
Rodzice Wioletty Hajduk
Maria i Andrzej Wójsowie

Kliknij, aby powrócić do strony głównej >>