MISJE ŚWIĘTE – Parafia NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PANA JEZUSA W BRZEZNEJ – 12.09 – 19.09. 2021

21.08.2021 |

Informacje ogólne

Sobota, 11 września

Eucharystia nasze DOBRO!

Kościół żyje dzięki Eucharystii (JP II, EE 1)

Uroczyste rozpoczęcie Misji świętych

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Kościół na Strzygańcu: 19.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

Niedziela, 12 września

Eucharystia nasza MIŁOŚĆ!

Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości. (JP II, EE 1)

8.30, 10.30, , 16.30,

W kościele na Strzygańcu 7.00, 12.00

Msza św. z nauką ogólną

Kościół na Strzygańcu:  13.00 Nauka stanowa dla małżonków i rodziców

17.30 – Nauka stanowa dla małżonków i rodziców.

 

Poniedziałek, 13 września

Eucharystia nasz SKARB!

Eucharystia (…) jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. (JP II, EE 9)

Grzech i Boże miłosierdzie

8.00 – Różaniec w intencji parafii

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

16.30 – Nauka misyjna dla dzieci

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Nauka stanowa dla młodzieży

21.00 – Apel Jasnogórski

Kościół na Strzygańcu:  19.00 – Msza św. z nauką ogólną i Nauka stanowa dla młodzieży

 

Wtorek, 14 września

Eucharystia nasza WIĘŹ!

Zachowanie w pełni niewidzialnych więzi jest ścisłym obowiązkiem moralnym chrześcijanina, który chce uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii… (JP II, EE 36)

Pojednanie z bliźnimi

8.00 – Różaniec w intencji parafii

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

16.30 – Nauka misyjna dla dzieci

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Nauka stanowa dla młodzieży

21.00 – Apel Jasnogórski

Kościół na Strzygańcu: 19.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

Środa, 15 września

Eucharystia nasz CEL!

Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. (JP II, EE 59)

Dzień spowiedzi.

Sprawy ostateczne człowieka

8.00 – Różaniec w intencji parafii

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

16.30 – Msza św. z nauka misyjną dla   dzieci

17.30 – Nowenna do MBNP.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

21.00 – Apel Jasnogórski

SPOWIEDŹ: 7.30 – 11.00, 15.00-18.00

Kościół na Strzygańcu:

Spowiedź: 17.00 -19.00 

19.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

Czwartek, 16 września

Eucharystia nasze ŻYCIE!

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii (…) posiada (życie wieczne) już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni… (JP II, EE 18)

Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

8.00 – Różaniec w intencji parafii

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

Kościół na Strzygańcu:  16.30 – Msza św. z nauka misyjną dla dzieci

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

21.00 – Apel Jasnogórski

Kościół na Strzygańcu:  19.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

Odwiedziny chorych w domu

 

 

Piątek, 17 września

Eucharystia nasza SIŁA!

Kościół czerpie duchową moc dla wypełniania swojej misji z nieustannego uobecniania w Eucharystii ofiary Krzyża i z Komunii z Ciałem i Krwią Chrystusa. (JP II, EE 22)

8.00 – Różaniec w intencji parafii

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

10.30 – Msza św. z nauką dla chorych i sakrament namaszczenia chorych.

17.30 – Droga Krzyżowa do kościoła na Strzygańcu i Msza św. z nauką misyjną

 

Sobota, 18 września

Maryja – NIEWIASTA EUCHARYSTII!

Z Kościołem i jako Matka Kościoła, Maryja jest obecna w każdej z naszych celebracji eucharystycznych. (JP II, EE 57)

Dzień maryjny

7.30 – Różaniec w intencji parafii

8.00 – Msza św. z nauką ogólną

Odnowienie przysięgi małżeńskiej

10.30 – Msza św. z błogosławieństwem dzieci i matek w  stanie błogosławionym

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Odnowienie przysięgi małżeńskiej

Kościół na Strzygańcu:  19.00 – Msza św. z nauką ogólną i odnowienie przysięgi małżeńskiej

 

Niedziela, 19 września

Eucharystia nasza MISJA!

Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła (…) winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej… (JP II, EE 60)

Kościół na Strzygancu: Msza św. 7.00, 11.00 suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Infułata Adama Kokoszki

Brzezna:

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

16.30 Uroczyste zakończenie Misji Świętych. Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym i Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Artura Ważnego   Przynosimy krzyże.

 

Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych

Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo na czas Misji Świętych.

Niech ten czas będzie dla nas pełen Twojej łaski i Miłosierdzia.

Jezu Chryste,

otwórz nasze serca na Twoje Słowo.

Umocnij i odnów naszą wiarę,

którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym.

Duchu Święty,

odnów w nas Twoje dary

i spraw, abyśmy odnowili oblicze naszej parafii i tworzyli prawdziwą wspólnotę.

Maryjo Matko Kościoła,

wzorze niezachwianej wiary i miłości,

módl się za nami,

abyśmy święty czas łaski Misji Świętych

dobrze wykorzystali.

Amen.

Kliknij, aby powrócić do strony głównej >>