Księża pracujący w parafii

 Proboszcz:

ks. Andrzej Ignarski

Wikariusze:

ks. mgr Łukasz Szczepanik

ks. mgr Sławomir Zaranek

Rezydent:

ks. mgr Stanisław Posłuszny

 

Kapłani diecezjalni i zakonni pochodzący z parafii:

 • Ks. Władysław Pasiut 
 • Ks. Stanisław Piszczek (obecnie: Tarnów)
 • Ks. mgr lic. Stanisław Ciurka (obecnie: Dębica)
 • Ks. mgr Piotr Bodziony (obecnie: Moszczenica)
 • Ks. mgr Piotr Burdacki (obecnie: Rzepiennik Biskupi)
 • Ks. mgr Janusz Szpilowski (obecnie: Tarnów – bł. Karoliny)
 • O. Maciej Fryzowicz (Piotr; obecnie: Tarnów)
 • Ks. mgr Przemysław Dyrek (obecnie: Czermin)

 

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

 • S. Helena Golonka (imię zakonne: Beata; zgromadzenie: SS. Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi)
 • S. Iwona Witkowska (imię zakonne: Francesca; zgromadzenie: CSFN)
 • S. Maria Szajewska (imię zakonne: Maria; zgromadzenie: SS. Służebniczki Starowiejskie)
 • S. Bronisława Kubacka (imię zakonne: Maksymiliana; zgromadzenie: FDC)
 • S. Emilia Lorek (imię zakonne: Dorota; zgromadzenie: SS. Salwatorianki)
 • S. Barbara Skoczeń (imię zakonne: Władysława; zgromadzenie: OSC)
 • S. Maria Skoczeń (imię zakonne: Stefania; zgromadzenie: OSC)
 • S. Kazimiera Iwańska (imię zakonne: Leobalda; zgromadzenie: CMBB)
 • S. Maria Górczyk (imię zakonne: Laurenta; zgromadzenie: CMBB)
 • S. Anna Alwasiak (imię zakonne: Krystyna; zgromadzenie: Zgromadzenie Św. Jana Ewangelisty)
Kliknij, aby powrócić do strony głównej >>