Aktualności

Spowiedź wielkopostna 2022

02.04.2022 |

Informacje ogólne

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA

Czwartek – 07. 04. 2022

 

 

Kościół parafialny

10.00 – 12.00

15.00 – 16.30

17.00 – 18.00

 

 

Kościół na Strzygańcu

15.00 – 16.30

Apel Biskupa Tarnowskiego w związku z sytuacją na Ukrainie

27.02.2022 |

Informacje ogólne

Umiłowani Diecezjanie!

 

Wyrażamy naszą solidarność z Ukrainą, która została doświadczona dramatem wojny, zapewniając o gotowości niesienia pomocy zarówno duchowej jak i materialnej.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z prośbą, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy oraz solidarności z Ukrainą. Podejmijmy ten apel zanosząc do Boga w naszych kościołach i domach gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji narodu ukraińskiego o dar Bożego umocnienia w obecnej dramatycznej sytuacji. Podejmujmy zwłaszcza wspólną i indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę różańcową, a także nabożeństwa wielkopostne.

Ponadto pragniemy spieszyć także z pomocą materialną, dlatego zarówno w dzisiejszą niedzielę jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zostanie zorganizowana zbiórka do puszek na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Natomiast podczas zebrania księży wicedziekanów, które odbyło się w miniony wtorek, podjęliśmy kwestię rozeznania w parafiach naszej diecezji, jaką ilością miejsc dysponujemy, ażeby udzielić ewentualnie schronienia uchodźcom wojennym. W tym celu byłyby wykorzystane niektóre budynki diecezjalne i parafialne. Zwracam się też z prośbą do Diecezjan, aby ci, którzy mają taką możliwość i chcieliby przyjąć uchodźców, zgłosili gotowość w swoich parafiach. Liczymy też na współpracę z władzami cywilnymi.

Na Ukrainie pracuje obecnie trzynastu naszych księży diecezjalnych, a także wiele sióstr zakonnych. Jeżeli będzie taka możliwość, to również poprzez nich będziemy się starali docierać z pomocą tam, gdzie będzie ona konieczna.

Umiłowani Diecezjanie! Nie ustawajmy w modlitwie o pokój i rychłe zakończenie działań wojennych. Trójjedynemu Bogu, który jest dawcą pokoju, a także Bogarodzicy Dziewicy, Królowej pokoju, zawierzamy losy Ukrainy, losy naszej Ojczyzny i całego świata, wołając: Obdarz nas pokojem!

 

Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy

 

 

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

MISJE ŚWIĘTE – Parafia NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PANA JEZUSA W BRZEZNEJ – 12.09 – 19.09. 2021

21.08.2021 |

Informacje ogólne

Sobota, 11 września

Eucharystia nasze DOBRO!

Kościół żyje dzięki Eucharystii (JP II, EE 1)

Uroczyste rozpoczęcie Misji świętych

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Kościół na Strzygańcu: 19.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

Niedziela, 12 września

Eucharystia nasza MIŁOŚĆ!

Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości. (JP II, EE 1)

8.30, 10.30, , 16.30,

W kościele na Strzygańcu 7.00, 12.00

Msza św. z nauką ogólną

Kościół na Strzygańcu:  13.00 Nauka stanowa dla małżonków i rodziców

17.30 – Nauka stanowa dla małżonków i rodziców.

 

Poniedziałek, 13 września

Eucharystia nasz SKARB!

Eucharystia (…) jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. (JP II, EE 9)

Grzech i Boże miłosierdzie

8.00 – Różaniec w intencji parafii

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

16.30 – Nauka misyjna dla dzieci

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Nauka stanowa dla młodzieży

21.00 – Apel Jasnogórski

Kościół na Strzygańcu:  19.00 – Msza św. z nauką ogólną i Nauka stanowa dla młodzieży

 

Wtorek, 14 września

Eucharystia nasza WIĘŹ!

Zachowanie w pełni niewidzialnych więzi jest ścisłym obowiązkiem moralnym chrześcijanina, który chce uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii… (JP II, EE 36)

Pojednanie z bliźnimi

8.00 – Różaniec w intencji parafii

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

16.30 – Nauka misyjna dla dzieci

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Nauka stanowa dla młodzieży

21.00 – Apel Jasnogórski

Kościół na Strzygańcu: 19.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

Środa, 15 września

Eucharystia nasz CEL!

Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. (JP II, EE 59)

Dzień spowiedzi.

Sprawy ostateczne człowieka

8.00 – Różaniec w intencji parafii

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

16.30 – Msza św. z nauka misyjną dla   dzieci

17.30 – Nowenna do MBNP.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

21.00 – Apel Jasnogórski

SPOWIEDŹ: 7.30 – 11.00, 15.00-18.00

Kościół na Strzygańcu:

Spowiedź: 17.00 -19.00 

19.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

Czwartek, 16 września

Eucharystia nasze ŻYCIE!

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii (…) posiada (życie wieczne) już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni… (JP II, EE 18)

Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

8.00 – Różaniec w intencji parafii

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

Kościół na Strzygańcu:  16.30 – Msza św. z nauka misyjną dla dzieci

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

21.00 – Apel Jasnogórski

Kościół na Strzygańcu:  19.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

Odwiedziny chorych w domu

 

 

Piątek, 17 września

Eucharystia nasza SIŁA!

Kościół czerpie duchową moc dla wypełniania swojej misji z nieustannego uobecniania w Eucharystii ofiary Krzyża i z Komunii z Ciałem i Krwią Chrystusa. (JP II, EE 22)

8.00 – Różaniec w intencji parafii

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

10.30 – Msza św. z nauką dla chorych i sakrament namaszczenia chorych.

17.30 – Droga Krzyżowa do kościoła na Strzygańcu i Msza św. z nauką misyjną

 

Sobota, 18 września

Maryja – NIEWIASTA EUCHARYSTII!

Z Kościołem i jako Matka Kościoła, Maryja jest obecna w każdej z naszych celebracji eucharystycznych. (JP II, EE 57)

Dzień maryjny

7.30 – Różaniec w intencji parafii

8.00 – Msza św. z nauką ogólną

Odnowienie przysięgi małżeńskiej

10.30 – Msza św. z błogosławieństwem dzieci i matek w  stanie błogosławionym

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Odnowienie przysięgi małżeńskiej

Kościół na Strzygańcu:  19.00 – Msza św. z nauką ogólną i odnowienie przysięgi małżeńskiej

 

Niedziela, 19 września

Eucharystia nasza MISJA!

Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła (…) winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej… (JP II, EE 60)

Kościół na Strzygancu: Msza św. 7.00, 11.00 suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Infułata Adama Kokoszki

Brzezna:

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

16.30 Uroczyste zakończenie Misji Świętych. Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym i Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Artura Ważnego   Przynosimy krzyże.

 

Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych

Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo na czas Misji Świętych.

Niech ten czas będzie dla nas pełen Twojej łaski i Miłosierdzia.

Jezu Chryste,

otwórz nasze serca na Twoje Słowo.

Umocnij i odnów naszą wiarę,

którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym.

Duchu Święty,

odnów w nas Twoje dary

i spraw, abyśmy odnowili oblicze naszej parafii i tworzyli prawdziwą wspólnotę.

Maryjo Matko Kościoła,

wzorze niezachwianej wiary i miłości,

módl się za nami,

abyśmy święty czas łaski Misji Świętych

dobrze wykorzystali.

Amen.

XXXIX Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę

07.08.2021 |

Informacje ogólne

„Eucharystia daje życie to hasło XXXIX Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która odbędzie się metodą sztafetową w dniach od 17 do 25 VIII 2021 r. Radio RDN małopolska i Nowy Sącz oraz telewizja pielgrzymkowa będą codziennie przekazywały relacje z trasy pielgrzymki a o godzinie 7.30 transmitowały Msze św. i o 20.30 Apel Jasnogórski. Zachęcamy do przeżywania pielgrzymki korzystając z materiałów formacyjnych, które dostępne są w aplikacji oraz uczestniczyć w Mszach św. i spotkaniach organizowanych przez przewodników grup pielgrzymkowych. Od sierpnia zapisy na pielgrzymkę tylko u przewodników grup.

Zapraszamy także na pielgrzymkę do Zabawy w dniu 18 VIII na drogę krzyżową szlakiem męczeństwa bł. Karoliny oraz 21 VIII na spotkanie z okazji peregrynacji do diecezji znaków Światowych Dni Młodzieży.

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

26.06.2021 |

Informacje ogólne

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

Drodzy Diecezjanie!

Z głębokim przejęciem przyjmowaliśmy informacje o szeregu dramatycznych wydarzeń, które boleśnie dotknęły najpierw mieszkańców w Nowej Białej, zaś w miniony czwartek także kilka miejscowości w rejonie sądeckim, przez który przeszła trąba powietrzna i gradobicie. Najdotkliwiej zostali poszkodowani mieszkańcy Librantowej i okolic, gdzie zostało uszkodzonych około 50 budynków. Kilkadziesiąt rodzin straciło nie tylko dach nad głową, ale przede wszystkim stabilność życiową i wewnętrzny pokój. Nie możemy ich pozostawić bez konkretnej pomocy, do której tak dobitnie wzywał nas św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu mszalnym: „niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom” (2 Kor 8, 14).

Gorąco proszę Was zatem o ducha solidarności z poszkodowanymi, zarówno poprzez modlitwę w ich intencji, jak i pomoc materialną, którą będziemy chcieli zorganizować w przyszłą niedzielę, tj. 4 lipca, zbierając przy kościołach   ofiary pieniężne do puszek Caritas.

Dziękując za wszelkie wyrazy waszej solidarności z poszkodowanymi udzielam Wam z serca pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Starsze >>